Bendrosios vandens pramogų centro taisyklės

 

BŪTINOJI INFORMACIJA VANDENS PRAMOGŲ CENTRO

UAB „ALSAKIS“ NAUDOJIMOSI TASYKLĖS

SVARBI INFORMACIJA LANKYTOJAMS
 

Bendrosios taisyklės:

1. UAB „ALSAKIS“ Vandens pramogų centras (toliau -  VPC), esantis Gedimino g. 26, Trakuose, kurį sudaro pirčių, baseinų, sukūrinių vonių, nusileidimo kalnelių zona, ir kiti vandens atrakcionai.

2. Kiekvienas lankytojas privalo laikytis bendrų VPC taisyklių. Visiems Vandens pramogų centro lankytojams galioja visos  viešosios tvarkos taisyklės. Lankytojai, laikydamiesi šių taisyklių, užtikrina savo ir kitų asmenų saugumą.

3. Naudotis VPC paslaugomis leidžiama pradėti tik VPC lankytojui atidžiai susipažinus su Taisyklėmis. Lankytojui atsisakius susipažinti su Taisyklėmis administratorius turi teisę neleisti lankytojui naudotis VPC teikiamomis paslaugomis.

4. Lankytojas – kiekvienas Vandens pramogų centre esantis asmuo, kuris VPC registratūroje įsigijo bilietą, gavo leidimą ar kitais VPC nustatytais būdais pateko į VPC.

5. Šios taisyklės nustato Vandens pramogų centro lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams.  Vandens pramogų centro taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti kiekvieno lankytojo malonų poilsį, gerą nuotaiką Vandens pramogų centre ir išvengti nemalonių nesusipratimų, traumų ar kitų praradimų;

6. Šios taisyklės yra taikomos visiems lankytojams. Kiekvienas lankytojas privalo laikytis šiose taisyklės nustatytų reikalavimų. Lankytojas pats atsako už pasekmes, atsiradusias dėl šių taisyklių nežinojimo.

7. Kiekvienas lankytojas patekęs į Vandens pramogų centrą automatiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su Vandens pramogų centro vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis.

8. Teisę naudotis Vandens pramogų centro teikiamomis paslaugomis turi visų amžiaus kategorijų asmenys, atsižvelgiant į šiose taisyklėse numatytas išimtis.

9. Vaikai iki 14 metų ir negalią turintys asmenys į Vandens pramogų centrą įleidžiami tik lydimi juos prižiūrinčių pilnamečių asmenų.

10. Bilietų į Vandens pramogų centrą kainas nustato UAB „ALSAKIS“ administracija. Bilietų kainos pateikiamos Vandens pramogų centro kasose ir www.trasalis.lt internetiniame puslapyje. Administracija pasilieka teisę keisti kainas.  

11. Lankytojai bilietus gali įsigyti Vandens pramogų centro esančiose kasose.

12. Likus vienai valandai iki VPC uždarymo, bilietai nebeparduodami.

13. Bilietai gali būti laikinai neparduodami:

13.1. dėl techninių kliūčių;

13.2. kai užimtos visos individualios persirengimo spintelės;

13.3. kitais atvejais.

14. Dėl techninių kliūčių arba tam tikrų renginių metu Vandens pramogų centre laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis: sūkurinėmis voniomis, nusileidimo kalneliais, bangų baseinu, pirtimis ir kt. Tuo atveju bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.

15. Lankytojui, įsigijusiam bilietą ir nusprendusiam nesinaudoti Vandens parko paslaugomis, pinigai už bilietą atgal negrąžinami.

16. Lankytojų, norinčių įsigyti lengvatinį bilietą su nuolaida, administratorius turi teisę paprašyti pateikti jų amžių patvirtinantį asmens dokumentą ar kitą lankytojo statusą patvirtinantį dokumentą (invalidumo pažymėjimą, moksleivio pažymėjimą ar pan.).

17. Lankytojai iki 3 metų į Vandens pramogų centrą įleidžiami nemokamai, jiems lustinės apyrankės neišduodamos.

18. Atsižvelgiant į lankytojo amžių ir kitus šiose taisyklėse nustatytus kriterijus administratoriai kiekvienam bilietą nusipirkusiam ar leidimą turinčiam asmeniui išduoda individualią lustinę apyrankę, išskyrus asmenis iki 3 metų, kuriems apyrankės neišduodamos.

19. Lankytojams nuo 3 iki 18 metų išduodamos geltonos spalvos lustinės apyrankės. Šiems lankytojams yra suteikiamas 10 eur. dydžio kreditas. Šio kredito ribose lankytojai gali atsiskaityti už paslaugas Vandens pramogų centro viduje, išskyrus už alkoholinius gėrimus, kurie lankytojams iki 18 metų neparduodami.

20. Suaugusiems nuo 18 metų, bei senjorams išduodama mėlyna lustinė apyrankė, bei  suteikiamas 30 eur. dydžio kreditas.

21. Pasibaigus kreditui (lankytojui išnaudojus kreditą), kiekvienas Vandens pramogų centro lankytojas gali apmokėti savo sąskaitą grynaisiais pinigais, arba kortele. Taip pat jam gali būti suteiktas naujas kreditas kasoje prie Vandens pramogų cenro išėjimo.

22. Gavę lustines apyrankes VPC lankytojai turi praeiti pro įėjimo vartelius po vieną per 15 sek., priglausdami apyrankę prie skaitytuvo, sumontuoto prie praėjimo vartelių (turniketo).

23. Nepriglaudus lustinės apyrankės prie nuskaitytuvo, varteliai neleis lankytojui patekti į VPC vidų, o tuo pačiu nebus aktyvuota lustinė apyrankė, suteikianti lankytojui teisę naudotis VPC teikiamomis paslaugomis ir atsiskaityti už VPC suteiktas paslaugas ir/ar lankytojo įsigytas prekes.

24. VPC neįleidžiami asmenys, neturintys lustinės apyrankės.

25. Lankytojo turima lustinė apyrankė leidžia jam informaciniuose terminaluose gauti informaciją apie VPC praleistą laiką, sužinoti jo kredito likutį.

26. Lankytojų praleistas laikas VPC pradedamas fiksuoti nuo to momento, kai lankytojas praeina pro įėjimo vartelius arba automatiškai – praėjus 10 minučių nuo lustinės apyrankės išdavimo kasoje. Lustinės apyrankės galiojimo laikas sutampa su įsigytame biliete nurodyta apsilankymo VPC trukme.

27. Išeidamas iš VPC lankytojas turi išsiregistruoti išėjimo kasoje. Tuomet yra nustatomas tikslus lankytojo VPC praleistas laikas bei lankytojo mokėtina suma už VPC jam suteiktas paslaugas ir/ar jo nupirktas prekes.

28. Už VPC papildomai praleistą laiką (laikas, už kurį nebuvo sumokėta įsigyjant lustinę apyrankę) arba vėlavimą (laikas, kuris buvo fiksuojamas nuo VPC darbo laiko pabaigos), automatiškai priskaičiuojama papildoma suma, remiantis VPC kainininke nustatytomis kainos, kurią lankytojas privalo sumokėti išėjimo kasoje.

29. Nustačius, kad, pametęs lustinę apyrankę, lankytojas papildomai naudojosi kitomis paslaugomis, išeinat jis privalo sumokėti už pasinaudotas papildomas paslaugas ir kompensaciją už pamestą apyrankę.

30. Lankytojas negali išeiti už VPC teritorijos ribų nustatyta tvarka neišsiregistravęs.

31. Jei lankytojas pageidauja pakartotinai patekti į VPC teritoriją, jis turi įsigyti naują bilietą.

32. Šių taisyklių 31 punktas  netaikomos, jei lankytojas priverstas išeiti iš VPC per specialų išėjimą (pvz., įvykus evakuacijai). Tokiu atveju lustinė apyrankė perduodama lydinčiajam personalui.

33. Išėjus iš VPC anksčiau, t. y. neišbuvus viso laiko limito, pinigai lankytojui negrąžinami.

34. Lustinę apyrankę lankytojas gali naudoti atsiskaitydamas bare  arba Hamame. Lankytojas, išnaudojęs dalį ar visą jam suteiktą kreditą, kasoje prie išėjimo apmoka visą išleistą sumą.

35. Jei lankytojas nesumoka už papildomai VPC praleistą laiką ir/ar suteiktas paslaugas, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

36. Jei lankytojams iškyla neaiškumų dėl naudojimosi lustine apyranke tvarkos, jie turėtų kreiptis į administratorių.

37. Saugumo sumetimais VPC įrengta filmavimo sistema.

38. Praėję įėjimo vartelius, viršutinius drabužius bei batus, lankytojai turi palikti rūbinėje įrengtose spintelėse.

39. Kilus problemoms dėl spintelių užrakinimo kreiptis į personalą.

40. Lankytojai privalo turėti maudymosi kostiumą ir didelį rankšluostį.

41. Esant VPC, rekomenduojama turėti šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje aplinkoje. Jų neturintiems lankytojams siūloma šlepetes įsigyti, kurios yra parduodamos prie VPC registratūros.

42. VPC nuomoja rankšluosčius ir chalatus, o informacija apie tai įvedama į lustinę lankytojo apyrankę. Pasinaudoję išsinuomotais rankšluosčiais ir/ar chalatais lankytojai juos turi grąžinti į VPC registratūrą.

43. Atėję į VPC asmeninius daiktus lankytojai turi palikti rūbinėje ir individualiose persirengimo spintelėse. Šios spintelės yra rakinamos pačių lankytojų, todėl VPC administracija rekomenduoja tai daryti atidžiai. Spintelių naudojimasi tvarka yra aprašyta persirengimo vietose.

44. VANDENS PRAMOGŲ CENTRAS NEATSAKO UŽ LANKYTOJŲ DAIKTUS PALIKTUS NEUŽRAKINTOJE SPINTELĖJE. Lankytojai privalo KRUOPŠČIAI PATIKRINTI AR PATIKIMAI UŽRAKINTA DAIKTŲ SAUGOJIMO SPINTELĖ.

45. Dingus asmeniniams daiktams, lankytojams rekomenduojama nedelsiant kreiptis į bet kurį VPC administracijos darbuotoją.

46. Lankytojas, pametęs lustinę apyrankę nedelsiant turi kreiptis į personalą dėl lustinės apyrankės užblokavimo.
47. Lankytojas privalo saugoti raktus nuo persirengimo spintelės, lustinę apyrankę, taip pat rakšluoščius ir/ar chalatus, kuriuos išsinuomojo VPC registratūroje, bei privalo grąžinti išeidamas iš VPC.

48. Vienkartinis mokestis (nuostolių atlyginimas) už ( grąžinama į registratūrą):

48.1. rankšluoščio praradimą ar sugadinimą- 15 eur. (grąžinama į registratūrą);

48.2. chalato praradimą ar sugadinimą- 30 eur. (grąžinama į registratūrą);

48.3. persirengimo spintelės rakto pametimas ar sulaužymas-15 eur.

48.4. už seifo raktelio pametimą ar sulaužymą -10 eur. (grąžinama į registratūtą);

48.5. už rūbinės žetono pametimą ar sulaužymą -10 eur. (grąžinama į rūbinę);

48.6. lustinės apyrankės pametimas ar sulaužymas, suaugusiems- 100 eur., vaikams-10 eur.

 (grąžinama į registratūrą);

48.7. lustinės apyrankės pametimas (išsaugosjus ir pateikus paslaugų pirkimo čekį)- 10 eur., (grąžinama į registratūrą).

49. Lankytojų VPC pamesti ir vėliau kitų lankytojų ar VPC darbuotojų surasti ir administratorei perduoti daiktai, yra saugomi 3 mėnesius VPC.

50. Persirenginėti leidžiama tik tam skirtose kabinose.

51. Laikantis higienos reikalavimų, visų į VPC vandens zonas įeinančių lankytojų prašoma švariai nusiprausti duše su muilu ir pereiti kojų dezinfekcijos baseinėlį.

52. Lankytojai privalo palikti VPC esančias vandens zonas likus ne mažiau kaip 15 minučių iki VPC darbo laiko pabaigos.

53. Lankytojai privalo palikti VPC vandens zonas nedelsiant, jeigu to reikalauja gelbėtojas- baseino prižiūrėtojas.

54.VPC administracija turi teisę:

55.1. Į VPC neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti VPC tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, higieninei VPC būklei ir / ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms.

55.2. Į VPC neįleisti asmenų, jei jie nesutinka laikytis šių taisyklių.

55.3. Pakeisti VPC teikiamų paslaugų sąrašą ir/ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo.

55.4. Pašalinti iš VPC lankytojus, kurie, nežiūrint į įspėjimą, pažeidinėja VPC taisykles. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami.

Rekomendacijos:

56. Administracija rekomenduoja Vandens pramogų centre planuojantiems pramogauti lankytojams įsitikinti, kad jų sveikatos ir fizinė būklė leidžia naudotis jame teikiamomis paslaugomis ir pilnavertiškai leisti laiką.

57. Atsižvelgiant į VPC esančių pramogų įvairovę, taip pat į konkrečių lankytojų fizinę ar psichinę būklę, tam tikros pramogos lankytojams gali būti nerekomenduojamos.

58. Lankytojams primygtinai rekomenduojama į VPC nesinešti brangių ir vertingų daiktų (papuošalų, grandinėlių, apyrankių, laikrodžių, mobilių telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti. Spintelėse paliekamus mobiliuosius telefonus rekomenduojama išjungti.

59. Lankytojams primygtinai nerekomenduojama naudotis VPC teikiamomis paslaugomis užsidėjus bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius.

 

Vandens pramogų centre griežtai draudžiama:

60. Rėkauti, švilpauti, klaidinti gelbėtojus – baseino prižiūrėtojus be pagrindo šaukiantis pagalbos, bėgioti (lankytojas gali paslysti ir susižeisti), stumdytis.

61. Naudotis VPC paslaugomis dėvint netinkamus drabužius – kitą aprangą, išskyrus maudymosi kostiumus (pvz., apatiniais darbužiais).

62. Spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti gamtinius reikalus ne tualete.

63. Lipti ant nusileidimo takelių (ne tam skirtoje vietoje), turėklų, dekoracijų, ar kitaip gadinti VPC esantį inventorių;

64. Čiuožinėti laiptų turėklais, lipti ant kamuolio (reguliuojančio bangas), šokinėti ir nardyti į baseinus;

65. Vaikus iki 14 metų palikti be suaugusiųjų priežiūros. VPC PERONALAS NEATSAKO UŽ BE SUAUGUSIŲJŲ PRIEŽIŪROS PALIKTUS VAIKUS.

66. Nepilnamečiams asmenims iki 18 metų vartoti alkoholinius gėrimus.

67. Atsinešti į VPC maisto produktų ar gėrimų, taip pat stiklinių ir aštrių daiktų. Draudžiama pilti gėrimus į baseinus ir sukūrines vonias.

68. Rūkyti Vandens pramogų centro zonoje griežtai draudžiama.

69. Fotografuoti, filmuoti.

70. Avėti lauko avalynę, išskyrus prieš įeinant į persirengimo kabinas.

71. Avėti avalynę vandenyje.

72. Stumdytis, grubiai elgtis, trukdyti kitiems lankytojams naudotis VPC paslaugomis.

73.VPC griežtai draudžiama lankytis:

73.1. Asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir/ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir/ar gyvybei.

73.2. Asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų. VPC personalas (gelbėtojai - baseino prižiūrėtojai) turi teisę išprašyti neblaivų lankytoją iš VPC, nekompensuojant sumokėto įėjimo mokesčio.

73.3. VPC nerekomenduojama lankytis asmenims, turintiems silpną sveikatą, besiskundžantiems dažnai širdies, galvos, krūtinės skausmais, bei kt.

73.4. lankytis asmenims kartu su gyvūnais.

73.5. Asmenims, neturintiems lustinės apyrankės.

73.6. asmenims, kurių elgesys kelia pavojų Vandens parkui, jo saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms

 

Baseinų zonose draudžiama:

74. Vaikams iki 7 metų maudytis vaikų baseine ir sukūrinėse voniose be plaukmenų (ant rankų maunamų gelbėjimosi ratų), gelbėjimosi liemenių. Jų galima įsigyti “Grožio salone” esančioje parduotuvėje.

75. Šokinėti į baseinus nuo jo kraštų, bėgioti baseino kraštais, plaukioti vietose, kur tai yra draudžiama.

76. Nardyti į baseiną.

77. Įlipti į baseinus, sūkurines vonias ar išlipti iš jų ne tam skirtose vietose.

78. Būti sukūrinėse voniose ir baseinuose, kai jie neveikia.

79. Bangų baseine rekomenduojama plaukioti gerai mokantiems plaukti.

80. Vaikams iki 3 metų maudytis baseine be sauskelnių, specialiai skirtų naudojimui vandenyje.

81. Pažeisti instrukcijas ir taisykles, nustatančias takelių bei kitų atrakcionų naudojimosi būdą ir tvarką. Iškilus neaiškumas rekomenduojama kreiptis į gelbėtojus - baseino prižiūrėtojus.

Nusileidimo kalnelių zonose draudžiama:

82. Leistis nusileidimo kalneliais lankytojams, kurie neatitinka tų kalnelių taisyklėse nurodytų reikalavimų:

82.1. Čiuožti atsigulus galva į priekį.

82.2. Čiuožti atsistojus.

82.3. Leistis kitomis pozicijomis, išskyrus nurodytas informacijoje, taisyklėse bei kaip nurodo gelbėtojas – baseino prižiūrėyojas starto vietoje.

82.4. Žemesniems nei 120 cm. ūgio.

82.5. Leistis raudonu ir geltonu nusileidimo kalneliu, jeigu svoris daugiau nei 100 kg.

82.6. Leistis raudonu nusileidimo kalneliu jaunesniems nei 10 metų amžiaus.

82.7. Vaikams nuo 7 metų amžiaus leidžiama leistis tik geltonu ir mėlynu nusileidimo kalneliais.

82.8. Leistis nusileidimo kalneliais naudojantis pagalbinėmis priemonėmis.

82.9. Leistis sėdint ant bet kokių daiktų.

83. Įlipti į nusileidimo kalnelio angą draudžiant VPC personalui (gelbėtojams-baseino prižiūrėtojams).

84. Sudaryti situacijas, kurios galėtų pakenkti kitiems VPC lankytojams.

85. Įsibėgėjus įšokti į nusileidimo kalnelio angą, siekiant padidinti slydimo greitį.

86. Čiuožinėti grupėmis.

87. Naudotis nusileidimo kalneliais apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir/ar psichotropinių medžiagų.

88. Leistis nusileidimo kalneliais tuomet, kai personalas (gelbėtojai – baseino prižiūrėtojai) ir įspėjamieji ženklai draudžia tai daryti.

89. Naudotis neveikiančiais nusileidimo takeliais.

90. Naudotis nusileidimo kalneliais, kai dėl techninių problemų sustabdytas nusileidimo kalnelio veikimas. Tuo atveju kaina neperskaičiuojama ir pinigai negrąžinami.

91. Leistis nusileidimo kalneliais, jei lankytojai dėvi plačias ilgas maudymosi kelnes,  neatsparius trinčiai maudymosi kostiumėlius ar glaudes, maudymosi aprangą su metaliniais užtrauktukais, sagtimis, segtukais, spraustukais, grandinėles, žiedus ir kitus metalinius papuošimus.

92. Mūvėti rankinius laikrodžius, auskarus, grandinėles ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą lankytojams ir/ar VPC inventoriui.

93. Vandens nusileidimo kalneliais naudotis nėščioms moterims.

94. Nusileidus vandens nusileidimo kalneliu būtina kuo greičiau palikti nusileidimo baseinėlį.

95. Lankytojas įsipareigoja naudotis visais kalneliais taip, kaip to reikalauja atitinkamo kalnelių taisyklės.

96. VPC lankytojai privalo laikytis atskirų taisyklių bei nuorodų, pateikiamų kiekvieno nusileidimo kalnelio pradžioje.

Pirčių zona:

97. Saunoje ir Rusiškoje pirtyje privaloma turėti didelį rankšluostį, kurį pirtyje būtina pasitiesti ant medinių gultų po visu kūnu.

98. Pirtyse lankytojų prašome netriukšmauti. 

99. Prieš įlipant į baseinus, sūkurines vonias, prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, taip pat pasinaudojus tualetu būtina nusiprausti duše.

100. Šlepetes reikia palikti prie įėjimo į Sauną ar Rusiškąją pirtis.

101. Poilsio zonose ant krėslų ir gultų privalu po visu kūnu pasitiesti rankšluostį.

102. Pirčių zonose rekomenduojama nenešioti papuošalų.

103. Pirtyse draudžiama:

103.1. Atsinešti ir naudoti savo užpilus, ekstraktus ir vantas.

103.2. Patiems pilti vandenį ant akmenų (išskyrus „Rusišką“ pirtį“).

103.3. Naudoti kosmetines priemones.

103.4.Reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus.

Baigiamosios nuostatos:

104. Atvykus į vandens parką su motorinėmis ir mechaninėmis transporto priemonėmis statyti jas tik specialiai tam skirtose vietose.

105. Lankytojas, padaręs žalą Vandens pramogų centrui, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.

106. Lankytojas, kuris nesilaiko šių taisyklių, nepaiso Vandens parko teritorijoje išdėstytų įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo teisėtų personalo nurodymų, po pakartotinio įspėjimo gali būti išprašytas iš vandens parko ir pinigai už likusį laiką negrąžinami.

107. VPC administracija nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo VPC patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ar rekomendacijų.

108. Tam tikrose, atidumo reikalaujamose vietose iškabinti ir padėti įspėjamieji ženklai.

109. Lankytojas, patyręs žalą, padarytą savo sveikatai ir/arba turtui, PRIVALO NEDELSIANT KREIPTIS ĮVYKIO VIETOJE Į VANDENS PRAMOGŲ CENTRO PERSONALĄ ir informuoti jį apie įvykio vietą, laiką bei aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Nesilaikant šio taisyklių punkto reikalavimų, lankytojų pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir/ar turtui nenagrinėjamos.

110. VPC administracija neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar tai, kad jie buvo prarasti ir / ar sugadinti.

111. Vandens pramogų centre lankytojams, patyrusiems sužalojimus ar esant kitų sveikatos sutrikimų, gali būti suteikta pirmoji medicininė pagalba

112. Vandens parkas už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojo neatsargumo, nesilaikant šių taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Vandens parko personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

 113. Administracija pasilieka teisę skelbti akcijas ir keisti kainas.

 

LAIKYDAMIESI ŠIŲ TAISYKLIŲ UŽTIKRINATE SAVO IR KITŲ ASMENŲ SAUGUMĄ!

ATMINKITE, JOG PATYS ESATE ATSAKINGI UŽ SAVO IR KITŲ VANDENS PRAMOGŲ CENTRO LANKYTOJŲ SAUGUMĄ!

 Dėkojame, kad laikoties Vandens pramogų centro taisyklių!